SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN CỤM TRƯỜNG

     Căn cứ kế hoạch số 569/PGDĐT ngày 04/9/2019 của phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học : 2019-2020 đối với giáo dục TH.

    Căn cứ theo kế hoạch của tổ Mỹ thuật, ngày 19/12/2019 tại trường Tiểu Học Thạnh Bình A có tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề: " Nâng cao việc soạn giảng có vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh."

    Vào lúc 8 giờ 25 phút, tại trường TH Thạnh Bình A, diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn Mỹ thuật, thông qua tiết dạy minh họa của cô- Quách Thị Hồng Nhiên, với chủ đề 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề - ƯỚC MƠ CỦA EM ( tiết 1), Lớp 5. Qua một buổi làm việc sôi nỏi và tích cực, tổ Mỹ thuật đã đưa ra được nhiều ý kiến chia sẻ đóng góp cho tiết dạy minh họa và từ đó định hướng đầy đủ hơn về cách soạn và cách dạy đúng theo chương trình bộ môn Mỹ thuật .