BUỔI TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20-11-2019

       SÁNG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2019, LÚC 8 GIỜ 00 PHÚT TẠI HỘI TRƯỜNG B TRƯỜNG TH HỘ PHÒNG A, LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11. THÀNH PHẦN THAM DỰ: ÔNG NGUYỄN HÙNG LŨY - PHÓ BT ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HỘ PHÒNG; ÔNG NGUYỄN CHÍ LINH; ÔNG LÝ THANH TOÀN; ÔNG BÙI VĂN MẾN - BAN ĐẠI DIỆN CMHS; ÔNG NGUYỄN QUỐC KHANH - BT CHI BỘ, HT NHÀ TRƯỜNG; CÁC THẦY CÔ HƯU TRÍ VÀ TOÀN THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CÙNG THAM DỰ.

     BUỔI TỌA ĐÀM ĐƯỢC DIỄN RA RẤT ĐẦM ẤM, CHAN HÒA TÌNH YÊU THƯƠNG, ĐOÀN KẾT VÀ ĐƯỢC NHIỀU SỰ CHIA SẺ VỚI NHAU TỪ CÁC BỘ PHẬN, CÁC TỔ TRONG NHÀ TRƯỜNG, ĐẶC BIỆT LÀ SỰ CHỈ ĐẠO SÂU SẮC CỦA LÃNH ĐẠO PHƯỜNG HỘ PHÒNG, HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU TRƯỜNG ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ, TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN MỨC BA VÀ GIÀNH LÁ CỜ ĐẦU TRONG KHỐI TIỂU HỌC CỦA TỈNH. BUỔI TỌA ĐÀM KẾT THÚC LÚC 10 GIỜ 30 CÙNG NGÀY.