• BÀI THAM LUẬN VIỆC DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng A | 1155 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đất nước ta trên đà hội nhập và phát triển nền kính tế  -  giáo dục với các nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho dất nước là then chốt, và mọi thứ đều bắt đầu từ giáo dục. Nên việc thay ...
 • GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng A | 133 lượt tải | 0 file đính kèm
  GA thi GVG (1).pptx
 • GIÁO ÁN LỚP 3
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng A | 141 lượt tải | 0 file đính kèm
  New Microsoft Word Document.doc
 • MÔN TOÁN LỚP 3
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng A | 144 lượt tải | 0 file đính kèm
  TOAN LOP 3 TIET 36.ppt
 • GIÁO ÁN LỚP 1 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TIẾT 2 TUẦN 6
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng A | 162 lượt tải | 0 file đính kèm
  GIAO AN DẠY HDTN T2 EM LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ.docx
 • GIÁO ÁN LỚP 4
  | Trường Tiểu học Hộ Phòng A | 170 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phep cong (1).ppt
Tiêu điểm