15/03/19  Tin của trường  702
TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT- PHÂN MÔN TẬP ĐỌC TRONG DẠY HỌC PHÂN HÓA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH LỚP 2.